Psykologbesök – bedömning, rådgivning och behandling

Varför ska jag gå till en psykolog?

För dig som mår dåligt – oavsett om du vet varför eller inte – kan en psykolog vara till stor hjälp. Till oss kan du söka för flera olika saker, såsom stress, dåligt mående, relationsproblem eller behov av råd i en svår situation.

Genom att sätta ord på svåra tankar och känslor kan du få hjälp av en psykolog att må bättre. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan du träna dig i att hantera dina tankar, känslor och beteenden på ett mer konstruktivt sätt. En psykolog ger dig också stöd för att göra förändringar som kan vara svåra att klara av på egen hand.

Webbokning Stockholm Ring Stockholm 08-533 315 43Webbokning Malmö Ring Malmö 040-120 300

Om du vill veta mer innan du bokar, ring gärna. Telefontid kl. 8-12.

Vad får jag hjälp med hos en psykolog?

 • Kognitiva tester inklusive rekommendationer
 • Screening för psykisk hälsa och förebyggande rådgivning
 • Familjesamtal med fokus på goda relationer och välmående
 • Föräldrastöd
 • Psykologisk rådgivning och KBT-behandling
 • Remiss till andra vårdinstanser

Hur kan en psykolog hjälpa mig?

Du kan vända dig till oss för hjälp med effektiva metoder för att:

 • kunna leva livet mera fullt ut med mindre oro och ångest
 • minska din nedstämdhet och få tillbaka livsglädje och upplevelse av meningsfullhet
 • förbättra dina relationer
 • förbättra din sömn (kortare insomningstid och färre uppvaknanden)
 • få en balans mellan påfrestningar och återhämtning, s.k. stresshantering
 • komma till rätta med ätstörningar
 • hantera kriser och bearbeta trauman
 • främja din psykiska hälsa

Vad är KBT?

KBT – kognitiv beteendeterapi – är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa. Det är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

Kännetecken för en KBT-behandling

 • Hög grad av struktur och målfokusering
 • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
 • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
 • Hemuppgifter mellan terapisessionerna
 • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
 • Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen)

Hur går ett psykologbesök till?

Första gången du kommer till oss kallas för ett nybesök. Du bokar ett nybesök hos psykolog för bedömning, rådgivning och behandling. Vid ett nybesök kommer vi överens om hur vi kan hjälpa dig och ditt barn på bästa sätt.

Att du som vårdnadshavare är insatt i ditt barns behandling är en framgångsfaktor. För att ditt barn ska må bra, kan det bli aktuellt med involvering av alla resurser runt barnet som kan vara med och göra skillnad. Även samverkansmöten med skola och andra vårdgrannar kan inkluderas.

Psykologbesök för barn

Om ditt barn är yngre, är det rekommenderat att du som förälder kommer utan barnet på ett första besök. Under vissa omständigheter kan ditt barn närvara under vissa delar av besöken. Vi erbjuder familjesamtal när vi bedömer det vara mest hjälpsamt. Är ditt barn sju år eller mer, rekommenderar vi att minst en vårdnadshavare följer med.

Psykologbesök för ungdomar

Är ditt barn tonåring, kan han eller hon ibland vilja träffa psykologen själv, vilket går bra. Vi rekommenderar ändå att minst en vårdnadshavare kommer med vid första besöket, för att kunna stämma av fortsättningen i slutet av besöket. Psykologen gör alltid en mognadsbedömning av tonåringen. Viss information, som gör att psykologen blir orolig för att tonåringen kan ta skada eller skada andra kan komma att delas med vårdnadshavaren.

Stöd och vägledning för dig som är förälder

För dig som förälder erbjuder vi föräldrastöd, så att du som förälder får verktyg för att stötta ditt barn till att må bättre. Du får hjälp av våra kunniga barn- och ungdomspsykologer, som vägleder, ger råd och stödjer i föräldraskapets utmaningar. Om du hamnar i mycket konflikter med ditt barn, rekommenderar vi i första hand föräldrastöd utan barnet närvarande.

Psykologbesök för vuxna

För dig som är vuxen, erbjuder vi hjälp och stöd för att du ska må bättre och komma ur jobbiga tankar, känslor och beteenden som du inte klarar av på egen hand. Du kan vända dig till oss för allt från mer kortvariga, rådgivande samtal till längre behandlingar.

Våra specialistpsykologer och psykologer har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med vuxna och finns här för dig. När du bokar nybesök matchas du med rätt kompetens för dina problem. Vanligtvis är en behandlingsserie 5-12 sessioner. Vi utvärderar mot slutet och gör en gemensam plan för hur den positiva förändringen ska hålla i sig över tid.