Psykolog, psykiatriker, psykoterapeut – vad är skillnaden?

En psykolog har en lång universitetsutbildning som förankrar kunskap om människan inom många olika områden. Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och det avvikande. Psykologutbildningen innehåller även en grundläggande utbildning i psykoterapi.

En psykiatriker är en legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Psykiatri är en medicinsk specialitet som innefattar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom, liksom mental och kroppslig ohälsa. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

En psykoterapeut har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Psykologer kan välja att fördjupa sig i psykoterapi och alltså vara både psykologer och psykoterapeuter samtidigt. Även andra professioner än psykologer kan bli psykoterapeuter om de har läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kan exempelvis vara socionomer, sjuksköterskor eller läkare som har vidareutbildat sig.

För att få kalla sig psykolog, psykiatriker eller psykoterapeut krävs tillstånd från Socialstyrelsen – en legitimation. Det betyder att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. Var därför noga med att alltid välja en legitimerad yrkesutövare. Legitimationen innebär också att psykologen/psykiatrikern/psykoterapeuten uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav. Hos oss på Moment är alla legitimerade yrkesutövare. De läkare som arbetar hos oss är dessutom alltid specialistläkare.