Parterapi – håll relationen vid liv

För vem är parterapi?

Vill du lösa era relationsproblem? Vill du ta reda på hur de uppstod? Vill du och din partner hitta en väg tillbaka till lust och glädje? Då kan parterapi hjälpa er, ge er värdefulla insikter och komma med konkreta tips och råd.

I en parrelation är det inte ovanligt att man stöter på problem som man upplever försvårar tillvaron och som riskerar att gå ut över förhållandet och parternas välbefinnande. Kanske har man olika syn på saker, svårigheter att hantera konflikter eller upplever att man prövat det mesta men ändå inte kommer vidare.

Moment Delphis medarbetare är legitimerade psykologer och har kompetens att bedöma och förstå uppkomst till problem och kan därför leda dig och din partner rätt.

Ring Stockholm 08-533 315 43 Ring Malmö 040-120 300

Ring för bokning! Telefontid kl. 8-12.

Hur går parterapi till?

Den parterapi vi erbjuder är en vetenskapligt beprövad metod som kallas Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) som interagerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Parterapin börjar med ett gemensamt, kartläggande samtal där en beteendeanalys lägger grunden för kommande terapisamtal. Därefter träffar du och din partner psykologen var och en för sig och kartläggningsfasen avslutas med ett gemensamt, återkopplande samtal där ni går igenom beteendeanalysen. Utifrån denna ger psykologen er råd och presenterar hur en eventuell fortsättning i parterapi skulle se ut. Boka redan idag!