Medicinering – en del i ditt behandlingsprogram

Vem kan få medicinering?

För dig som ingår i ett behandlingsprogram för ADHD/ADD, ångest, depression, tvångssyndrom (OCD) eller sömnproblem kan läkemedelsbehandling ingå som en del i programmet. Medicinering kan bli aktuellt om den bidrar till att du får ökad livskvalitet och förbättrad funktionsförmåga.

Läkemedelsbehandling och medicinering är ett komplement till andra åtgärder, som till exempel psykologisk behandling, anpassningar i miljön eller andra stödåtgärder.

I nuläget erbjuder vi medicinsk behandling på vår mottagning i Stockholm.

Webbokning Stockholm Ring Stockholm 08-533 315 43

Om du vill veta mer innan du bokar, ring gärna. Telefontid kl. 8-12.

Vilka mediciner handlar det om?

De vanligaste läkemedlen vid behandling av ångest, depression eller tvångssyndrom är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). De vanligaste läkemedlen vid behandling av ADHD/ADD inkluderar centralstimulerande (narkotikaklassade) och icke-centralstimulerande mediciner.  

Hur hjälper adhd-medicin?

För dig som undrar ”Hur hjälper ADHD-medicin?” är det viktigt att notera att dessa mediciner kan bidra till att öka koncentrationen och minska impulsiviteten. Om du söker mer specifik information om medicinering, inklusive medicin för ADHD och ADD, är du välkommen att kontakta oss för att få svar på dina frågor och vägledning för att främja en bättre livskvalitet.

Så här går det till med medicinering

En medicineringsbehandling börjar med en grundlig utvärdering av dina behov. Tillsammans med en legitimerad läkare diskuterar vi lämpliga behandlingsalternativ, inklusive medicinering för ADHD, ADD, ångest, depression eller andra diagnoser. Tillsammans skapar vi en personlig behandlingsplan för att förbättra din psykiska hälsa och livskvalitet. Nedan kan du läsa mer om de olika stegen i medicineringsprocessen.

Inför medicinering

Innan medicinering sätts in, kan du behöva lämna blod- och/eller urinprov. Läkaren gör även psykiatrisk och somatisk bedömning, för att utesluta andra sjukdomar eller annat som kan påverka dina problem.

Om medicinen är narkotikaklassad får du som vårdnadshavare skriva under ett samtycke som innebär att du fått tillräcklig information och kommit överens om hur läkemedelsbehandlingen ska hanteras. Innan behandlingen inleds upprättas en vårdplan för hur behandlingen ska följas upp och utvärderas.

Uppföljning av medicinering

En till två veckor efter insättande av medicineringen, får du träffa sjuksköterska på plats eller via telefon. Sjuksköterskan följer upp effekt och eventuella biverkningar och kontrollerar puls, blodtryck, vikt och längd. Du får också svara på frågor om din sömn, dina matvanor och ditt allmänna mående.

Liknande uppföljningar görs vid varje dosjustering. Ett par månader efter att du har fått en stabil dos av medicinen, gör läkaren en uppföljning. Du kommer sedan att fortsätta träffa läkare och sjuksköterska regelbundet, för att säkerställa att medicineringen hjälper dig på bästa sätt och att du mår bättre.

Att tänka på vid medicinering

Centralstimulerande läkemedel för ADHD/ADD-behandling är narkotikaklassade läkemedel som förskrivs enligt särskild förskrivning. Det innebär:

  • Att bara läkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri och barn- och ungdomsmedicin kan förskriva läkemedlet
  • Att vårdnadshavare ska hämta ut recept och handha läkemedlet
  • Att borttappade läkemedelsförpackningar kan leda till att nytt recept inte kan utfärdas
  • Att särskilt läkarintyg behövs för resor till vissa destinationer utomlands