Alexandra Arnberg

Alexandra Arnberg

VD

×
Alexandra Arnberg

Alexandra Arnberg

VD

Alexandra är grundare till Moment. Hon är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, och legitimerad psykoterapeut (KBT). Idag arbetar hon främst med kvalitetsfrågor och att leda och utveckla verksamheten. I sin yrkesbakgrund har hon arbetat som chef för en neuropsykiatrisk specialistenhet, inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom vuxenpsykiatrin, inom primärvård och på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Annette Enström

Annette Enström

Verksamhetschef Stockholm (tillförordnad), Malmö

×
Annette Enström

Annette Enström

Verksamhetschef Stockholm (tillförordnad), Malmö

Annette har 25 års erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hon har under de senaste åren arbetat med stora utvecklings- och förändringsledningsuppdrag. I sin yrkesbakgrund har Annette arbetat som verksamhetschef, HR-chef, affärsansvarig, regionchef, regiondirektör och marknadschef. Annette har ett djupt engagemang för människors välbefinnande och vill bidra till god mental hälsa för våra klienter och patienter.

Sofie-Bergling-1.jpg

Sofie Bergling

Enhetschef, leg psykolog

×
Sofie-Bergling-1.jpg

Sofie Bergling

Enhetschef, leg psykolog

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Hon är även utbildad i föräldrastödsprogrammet Komet.

Under sina år på Moment har Sofie arbetat med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Hon har tagit emot patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Hon har jag deltagit i forskningsprojekt på Karolinska institutet, varit utlånad till flera vårdcentraler, ansvarat för skolområdet, verkat som skolpsykolog, handledarutbildat, varit tillförordnad enhetschef i Malmö och har tillsammans med en kollega hållit föräldrastödsutbildningar.

DSC08184-M.jpeg

Caroline de Visscher

Medicinskt ledningsansvarig läkare, specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, Med. Dr.

×
DSC08184-M.jpeg

Caroline de Visscher

Medicinskt ledningsansvarig läkare, specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, Med. Dr.

Caroline är leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri och Med. Dr. i klinisk neurovetenskap. Hon har en gedigen erfarenhet av autism och ADHD hos barn och unga. I sin yrkesbakgrund har Caroline arbetat med patienter med barnpsykiatrisk och neuroinflammatorisk sjukdom, både på barnsjukhus och inom öppenvården. Caroline har mångårig erfarenhet av att utveckla vård och forskning för patienter i gränslandet mellan psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd.

På Moment är Caroline medicinskt ledningsansvarig läkare. Utöver arbete med vårdrutiner och patientsäkerhet arbetar Caroline kliniskt med neuropsykiatriska utredningar och med uppföljning av patienter med neuropsykiatriska tillstånd. Caroline tar emot barn och unga 0-19 år för rådgivning, bedömning, medicinsk behandling eller intygsskrivning.

DSC07942-copy-M.jpeg

Amanda Stålhandske

Överläkare, specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri

×
DSC07942-copy-M.jpeg

Amanda Stålhandske

Överläkare, specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri

Amanda är leg läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och unga med komplexa psykiatriska tillstånd. Hon har mångårig kunskap och vana av att utreda och behandla neuropsykiatriska svårigheter. Amanda har tidigare arbetat som överläkare på BUP i Stockholm och på barnläkarmottagningar. På Moment arbetar Amanda med neuropsykiatriska utredningar och uppföljning av patienter med neuropsykiatriska tillstånd.

Eva Malm

Eva Malm

Specialistläkare psykiatri

×
Eva Malm

Eva Malm

Specialistläkare psykiatri

Eva Malm är leg. läkare och specialist inom vuxenpsykiatri. På Moment tar Eva emot patienter från 16 år för rådgivning, bedömning, medicinsk behandling och intygsskrivning.

Eva har lång erfarenhet av att utreda och behandla personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har tidigare arbetat på öppenvårdsmottagningar inom vuxenpsykiatri men har även erfarenhet från barnpsykiatri.

Hon vidareutbildar sig för närvarande inom Integrativ medicin och intresserar sig bland annat för immunsystemets och det hormonella systemets roll vid psykiatriska tillstånd. I sitt kliniska arbete eftersträvar hon ett integrativt förhållningssätt där nutrition, fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer är viktiga delar i behandlingen.

Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

Specialistläkare psykiatri

×
Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

Specialistläkare psykiatri

På Moment arbetar Mathias som specialistläkare inom psykiatri och genomför neuropsykiatriska utredningar av ungdomar, unga vuxna och vuxna. Mathias har arbetat som överläkare inom flera verksamheter, däribland på Maria Ungdom som ansvarig överläkare för akuten och slutenvården, på Danderyds sjukhus inom den psykiatriska slutenvården samt på en psykiatri- och beroendemottagning inom den offentliga vården. Mathias tar emot patienter 17-25 år för rådgivning, bedömning, intygsskrivning och medicinsk behandling.

Jessica-Bergkvist-webb-500x500-1.jpeg

Jessica Bergkvist

Specialistsjuksköterska psykiatri

×
Jessica-Bergkvist-webb-500x500-1.jpeg

Jessica Bergkvist

Specialistsjuksköterska psykiatri

Jessica har 28 års erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin och har arbetat med barn-, vuxen-, äldre- och rättspsykiatri samt inom Beroendecentrum. På Moment hjälper Jessica våra barnpatienter med bland annat uppföljning av medicinering och deras föräldrar med stöd.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Fredrika Säde

Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Fredrika Säde

Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog

Fredrika arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och behandling med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression, posttraumatisk stress, tvång, ätstörningar och personlighetssyndrom. Fredrika har också flera års erfarenhet av behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) för behandling av mer komplexa problem med känslor, relationer och självdestruktiva beteenden. Fredrika har psykologexamen från Uppsala universitet och har tidigare även arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården. Hon engageras av allas rätt till evidensbaserad behandling och har också fördjupat sig inom arbete mot våld i nära relationer.

Rickard Dobak

Rickard Dobak

Leg psykolog

×
Rickard Dobak

Rickard Dobak

Leg psykolog

Rickard är leg psykolog med lång och bred erfarenhet av psykologyrket. Han har tidigare arbetat inom företagshälsovård, på Plikt- och prövningsverket samt som verksamhetschef.

Axel-Hellenius-webb-500x500-1.jpeg

Axel Hellenius

Leg psykolog

×
Axel-Hellenius-webb-500x500-1.jpeg

Axel Hellenius

Leg psykolog

Axel är legitimerad psykolog och har sin examen från Psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin, både inom utredning och behandling. På Moment arbetar Axel med neuropsykiatriska utredningar, med tonåringar från 15 år och uppåt samt vuxna.

Helen-Infeldt-webb-500x500-1.jpeg

Helen Infeldt

Leg psykolog

×
Helen-Infeldt-webb-500x500-1.jpeg

Helen Infeldt

Leg psykolog

Helen har mångårig erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna inom flera olika vårdnivåer. Helen har arbetat med minnesutredningar, neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumtillstånd samt med KBT-behandling för depression, ångesttillstånd, sömnbesvär, relationsproblem, stress/utmattning med mera. På Moment arbetar Helen med neuropsykiatriska utredningar och KBT-behandling.

Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

×
Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Leg psykolog

Johanna arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna, neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt har skoluppdrag. Hon arbetar främst med KBT-baserad behandling och har gedigen erfarenhet av att behandla bland annat stressrelaterade besvär, depression, ångesttillstånd, kriser, sorg och konflikthantering och har arbetat med föräldrastöd/träning. Johanna har tidigare även arbetat som ekonom med bland annat marknadsföring.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Lovisa Schill

Leg psykolog

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Lovisa Schill

Leg psykolog

Lovisa har lång och bred erfarenhet av arbete med barn, unga och deras föräldrar. Hon arbetar även med vuxna. Hon har en bakgrund inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment arbetar Lovisa med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwartz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

×
Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwartz

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Nina är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. I mötet med sina patienter har hon ofta stor glädje av sina språkkunskaper i ryska och mandarin. Nina har tidigare arbetat inom BUP, varifrån hon har mångårig erfarenhet av behandling och utredning av barn i alla åldrar. När det gäller yngre barn har Nina arbetat mycket med samspel och anknytning.

Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman-Boye

Leg psykolog

×
Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman-Boye

Leg psykolog

På Moment arbetar Tove med behandling av tonåringar, unga vuxna och vuxna som har besvär av depression, utmattning/stress och oro/ångest. Hon har verkat som psykolog under tolv år och har arbetat mycket med små barn med autism på habiliteringen på Autismcentrum. Under de senaste åren har Tove arbetat med metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – i samband med behandling av smärta och utmattning hos vuxna. Tove har ett förflutet som sångerska, främst inom opera och klassiskt, och sjunger nuförtiden både jazz och i kammarkör samt spelar folkmusik på fiol.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Victor Bäckström

Leg psykolog

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Victor Bäckström

Leg psykolog

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling och neuropsykologisk utredning.

Camilla Palmgren

Camilla Palmgren

Leg psykolog

×
Camilla Palmgren

Camilla Palmgren

Leg psykolog

Camilla är leg psykolog och arbetar med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har en bred bakgrund inom specialistpsykiatrin och har arbetat med utredning och behandling av både barn och vuxna. Camilla har även yrkeserfarenhet av beroendevård och har arbetat med personer som har stora svårigheter med känsloreglering. Camillas fokus är att ge människor bra förutsättningar att förstå sig själva bättre och ge ett professionellt och tydligt underlag då det efterfrågas i skola eller yrkesliv.

På Moment arbetar Camilla med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna och barn från 7 år samt föräldrastöd.

Babe Strömberg

Babe Strömberg

Leg psykolog

×
Babe Strömberg

Babe Strömberg

Leg psykolog

Babe är leg psykolog och på Moment jobbar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Babe har lång och bred erfarenhet av att hjälpa personer med autism och har arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen, BUP och som skolpsykolog. Hon är även utbildad vid Division TEACCH, i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autismspektrumtillstånd.

Farzaneh Pournasiri

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog

×
Farzaneh Pournasiri

Farzaneh Pournasiri

Leg psykolog

Farzaneh är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Hon har en bred erfarenhet av kliniskt arbete med neuropsykiatriska utredning och behandling av barn och vuxna. Farzaneh har tidigare arbetat på BUP och barnmedicin. Inom rättspsykiatri har hon arbetat med utredning och behandling av vuxna med olika psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik. Farzaneh har också erfarenhet av konsultation, handledning och utbildning.

På Moment arbetar Farzaneh med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna och barn från två år, samt med föräldrastöd.

Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

×
Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Leg psykolog

Jenny är leg psykolog och vidareutbildad i Compassion-fokuserad terapi och KBT för trauma. På Moment träffar Jenny vuxna patienter, både de som kommer till oss via försäkringsbolag och de som söker privat.

Jill Sjölund

Jill Sjölund

Leg psykolog

×
Jill Sjölund

Jill Sjölund

Leg psykolog

Jill har bred erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna. På Moment hjälper Jill vuxna som lider av bland annat depression, olika ångestsyndrom, beroende, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. Jill har även gedigen erfarenhet av utredning och behandling av ADHD. Tidigare har hon arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården.

Johan Stake

Johan Stake

Leg psykolog

×
Johan Stake

Johan Stake

Leg psykolog

Johan är legitimerad psykolog med specialiserade kunskaper om psykologisk behandling för barn och unga, samt föräldrastöd vid bråk och trots. Han har även flerårig erfarenhet av anpassning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På Moment träffar Johan familjer med barn och ungdomar som besväras av ångest, tvång, ilska, depression, stress, magbesvär, sömnsvårigheter eller relationssvårigheter. Johan jobbar också med handledning.

Johan är utbildad vid Karolinska institutet och har jobbat inom både primärvård och specialistpsykiatri. Till hans vidareutbildningar hör KOMET föräldraprogram för föräldrar till barn med trots, Coolkids behandling för barn med ångest, samt exponeringsbaserad KBT för funktionella magsmärtor. Han har även många års erfarenhet av att själv arbeta med mindfulness och medkänsla. Johan erbjuder vid behov kontakt på engelska.

Lucinda Ernst-Barnard

Lucinda Ernst-Barnard

PTP-psykolog

×
Lucinda Ernst-Barnard

Lucinda Ernst-Barnard

PTP-psykolog

Lucinda har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin samt inom vuxenpsykiatrin som både psykologkandidat och psykologassistent. Lucinda har gått Psykologprogrammet på Stockholms Universitet (KBT inriktning).
På Moment Psykologi arbetar Lucinda med psykologisk behandling och rådgivning för barn och unga vuxna.

Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Affärsstöd administration

×
Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Affärsstöd administration

Mia har över 15 års gedigen erfarenhet inom vårdadministration, med befattningar inom reception, backoffice och olika koordinerande roller.

Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Affärsstöd administration

×
Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Affärsstöd administration

Irina har en bakgrund inom affärsjuridik samt inköp och administration. På Moment bokar och tar hon emot besökare, sköter löpande administration och ansvarar för bokning av NP-utredningar.

Maria Pettersson

Maria Pettersson

Affärsstöd administration

×
Maria Pettersson

Maria Pettersson

Affärsstöd administration

Maria har en gedigen bakgrund inom vårdadministration. På Moment tar hon emot besökare, arbetar back office och bokar in bland annat försäkringsklienter och första linjen-patienter.

Katarina Pyykkö

Katarina Pyykkö

Affärsstöd administration

×
Katarina Pyykkö

Katarina Pyykkö

Affärsstöd administration

Katarina är medicinsk sekreterare och arbetar bland annat med Moments försäkringsklienter. Katarina har många års erfarenhet av patientkontakt, administration och IT-arbete, från sina tidigare arbetsplatser på akutmottagning och vårdcentraler.