Föräldrastöd – så hjälper du ditt barn

Stöd och vägledning för föräldrar

Den vanligaste frågan vi får från föräldrar är ”Hur kan jag stötta mitt barn till att må bättre?”

Våra kunniga barnpsykologer vägleder, ger råd och stödjer i föräldraskapets utmaningar. Ibland är det motiverat att föräldrar kommer själva och ibland kan barnet närvara under vissa delar av besöken. Familjesamtal erbjuds också när vi bedömer det vara mest hjälpsamt.

Föräldrars medverkan i barnets behandling är en viktig framgångsfaktor och vi månar om att involvera alla resurser runt barnet som kan vara med och göra skillnad. Även samverkansmöten med skola och andra vårdgrannar kan bli aktuellt.

Boka själv via webbokning Ring 08-533 315 43

Om du vill veta mer innan du bokar, ring gärna. Telefontid kl. 8-12.