Alexandra Arnberg

Alexandra Arnberg

CEO

×
Alexandra Arnberg

Alexandra Arnberg

CEO

Alexandra is the founder of Moment. She is a licensed psychologist, a specialist in clinical psychology, and a licensed psychotherapist (CBT). Nowadays, she leads and develops the operation and focuses on quality issues. Prior to founding and leading Moment, she was a manager for a neuropsychiatric specialist unit. She has also worked in child and youth psychiatry, adult psychiatry, primary care, and in a child and adolescent medical clinic.

Annette Enström

Annette Enström

Operations manager (acting)

×
Annette Enström

Annette Enström

Operations manager (acting)

Annette has 25 years of experience as a manager in the health industry. In the past years, she has worked with large development and change management assignments. Annette has previously worked as COO, HR manager, business manager, regional manager, regional director and marketing manager. Annette is deeply committed to the well being of her fellow humans and aims to contribute to the mental health of our clients and patients.

Sofie-Bergling-1.jpg

Sofie Bergling

Unit manager, licensed psychologist

×
Sofie-Bergling-1.jpg

Sofie Bergling

Unit manager, licensed psychologist

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Hon är även utbildad i föräldrastödsprogrammet Komet.

Under sina år på Moment har Sofie arbetat med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Hon har tagit emot patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Hon har jag deltagit i forskningsprojekt på Karolinska institutet, varit utlånad till flera vårdcentraler, ansvarat för skolområdet, verkat som skolpsykolog, handledarutbildat, varit tillförordnad enhetschef i Malmö och har tillsammans med en kollega hållit föräldrastödsutbildningar.

DSC08184-M.jpeg

Caroline de Visscher

MD, PhD, specialist in child and adolescent psychiatry

×
DSC08184-M.jpeg

Caroline de Visscher

MD, PhD, specialist in child and adolescent psychiatry

Caroline is a doctor, specialist in child and adolescent psychiatry, and has a PhD in Clinical Neuroscience. She has extensive experience in autism and ADHD in children and adolescents. In her professional life, Caroline has treated patients with psychiatric and neuroinflammatory disease, in a children’s hospital as well as in the outpatient care. Caroline has many years of experience in the field of health care development and research regarding patients that suffer from illnesses that border between psychiatric and somatic states.

At Moment, Caroline is medical director in psychiatry. In addition to tasks regarding health care standard procedures and patient safety, she also works clinically with neuropsychiatric evaluations and follow-up with patients suffering from neuropsychiatric conditions.

DSC07942-copy-M.jpeg

Amanda Stålhandske

MD, specialist in child and adolescent psychiatry

×
DSC07942-copy-M.jpeg

Amanda Stålhandske

MD, specialist in child and adolescent psychiatry

Amanda är leg läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och unga med komplexa psykiatriska tillstånd. Hon har mångårig kunskap och vana av att utreda och behandla neuropsykiatriska svårigheter. Amanda har tidigare arbetat som överläkare på BUP i Stockholm och på barnläkarmottagningar. På Moment arbetar Amanda med neuropsykiatriska utredningar och uppföljning av patienter med neuropsykiatriska tillstånd.

Eva Malm

Eva Malm

MD, specialist in psychiatry

×
Eva Malm

Eva Malm

MD, specialist in psychiatry

Eva Malm är leg. läkare och specialist inom vuxenpsykiatri. På Moment tar Eva emot patienter från 16 år för rådgivning, bedömning, medicinsk behandling och intygsskrivning.

Eva har lång erfarenhet av att utreda och behandla personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har tidigare arbetat på öppenvårdsmottagningar inom vuxenpsykiatri men har även erfarenhet från barnpsykiatri.

Hon vidareutbildar sig för närvarande inom Integrativ medicin och intresserar sig bland annat för immunsystemets och det hormonella systemets roll vid psykiatriska tillstånd. I sitt kliniska arbete eftersträvar hon ett integrativt förhållningssätt där nutrition, fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer är viktiga delar i behandlingen.

Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

MD, specialist in psychiatry

×
Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

MD, specialist in psychiatry

På Moment arbetar Mathias som specialistläkare inom psykiatri och genomför neuropsykiatriska utredningar av ungdomar, unga vuxna och vuxna. Mathias har arbetat som överläkare inom flera verksamheter, däribland på Maria Ungdom som ansvarig överläkare för akuten och slutenvården, på Danderyds sjukhus inom den psykiatriska slutenvården samt på en psykiatri- och beroendemottagning inom den offentliga vården. Mathias tar emot patienter 17-25 år för rådgivning, bedömning, intygsskrivning och medicinsk behandling.

Jessica-Bergkvist-webb-500x500-1.jpeg

Jessica Bergkvist

Nurse, specialist in psychiatry

×
Jessica-Bergkvist-webb-500x500-1.jpeg

Jessica Bergkvist

Nurse, specialist in psychiatry

Jessica har 28 års erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin och har arbetat med barn-, vuxen-, äldre- och rättspsykiatri samt inom Beroendecentrum. På Moment hjälper Jessica våra barnpatienter med bland annat uppföljning av medicinering och deras föräldrar med stöd.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Fredrika Säde

Licensed psychologist

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Fredrika Säde

Licensed psychologist

Fredrika works with neuropsychiatric evaluations, counseling and treatment (CBT) for adolescents and adults. In her professional background, she has worked with assessment and treatment of different forms of mental health issues, such as anxiety, OCD, eating disorders and personality syndrome. In addition to this, Fredrika has many years of experience of treatment with dialectical behavior therapy (DBT), for treatment of complex problems with emotions, relations and self destructive behavior.

Fredrika has a degree from Uppsala University and has previously worked in the specialized eating disorder care. She is dedicated to everyone’s right to evidence-based treatment and has also furthered her skills in work against domestic violence.

Rickard Dobak

Rickard Dobak

Licensed psychologist

×
Rickard Dobak

Rickard Dobak

Licensed psychologist

Rickard är leg psykolog med lång och bred erfarenhet av psykologyrket. Han har tidigare arbetat inom företagshälsovård, på Plikt- och prövningsverket samt som verksamhetschef.

Axel-Hellenius-webb-500x500-1.jpeg

Axel Hellenius

Licensed psychologist

×
Axel-Hellenius-webb-500x500-1.jpeg

Axel Hellenius

Licensed psychologist

Axel is a licensed psychologist with a degree from Psykologprogrammet at Karolinska Institutet. He has previously worked within the adult psychiatric care, with evaluation and treatment. At Moment, Axel works with neuropshychiatric evaluations for teens from 15 years of age and up, as well as adults.

Helen-Infeldt-webb-500x500-1.jpeg

Helen Infeldt

Licensed psychologist

×
Helen-Infeldt-webb-500x500-1.jpeg

Helen Infeldt

Licensed psychologist

Helen har mångårig erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna inom flera olika vårdnivåer. Helen har arbetat med minnesutredningar, neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumtillstånd samt med KBT-behandling för depression, ångesttillstånd, sömnbesvär, relationsproblem, stress/utmattning med mera. På Moment arbetar Helen med neuropsykiatriska utredningar och KBT-behandling.

Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Licensed Psychologist

×
Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Licensed Psychologist

Johanna arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna, neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt har skoluppdrag. Hon arbetar främst med KBT-baserad behandling och har gedigen erfarenhet av att behandla bland annat stressrelaterade besvär, depression, ångesttillstånd, kriser, sorg och konflikthantering och har arbetat med föräldrastöd/träning. Johanna har tidigare även arbetat som ekonom med bland annat marknadsföring.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Lovisa Schill

Licensed psychologist

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Lovisa Schill

Licensed psychologist

Lovisa har lång och bred erfarenhet av arbete med barn, unga och deras föräldrar. Hon arbetar även med vuxna. Hon har en bakgrund inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment arbetar Lovisa med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwartz

Licensed psychologist, licensed psychotherapist

×
Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwartz

Licensed psychologist, licensed psychotherapist

Nina är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. I mötet med sina patienter har hon ofta stor glädje av sina språkkunskaper i ryska och mandarin. Nina har tidigare arbetat inom BUP, varifrån hon har mångårig erfarenhet av behandling och utredning av barn i alla åldrar. När det gäller yngre barn har Nina arbetat mycket med samspel och anknytning.

Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman-Boye

Licensed psychologist

×
Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman-Boye

Licensed psychologist

På Moment arbetar Tove med behandling av tonåringar, unga vuxna och vuxna som har besvär av depression, utmattning/stress och oro/ångest. Hon har verkat som psykolog under tolv år och har arbetat mycket med små barn med autism på habiliteringen på Autismcentrum. Under de senaste åren har Tove arbetat med metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – i samband med behandling av smärta och utmattning hos vuxna. Tove har ett förflutet som sångerska, främst inom opera och klassiskt, och sjunger nuförtiden både jazz och i kammarkör samt spelar folkmusik på fiol.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Victor Bäckström

Licensed psychologist

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Victor Bäckström

Licensed psychologist

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling och neuropsykologisk utredning.

Camilla Palmgren

Camilla Palmgren

Licensed psychologist

×
Camilla Palmgren

Camilla Palmgren

Licensed psychologist

Camilla är leg psykolog och arbetar med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har en bred bakgrund inom specialistpsykiatrin och har arbetat med utredning och behandling av både barn och vuxna. Camilla har även yrkeserfarenhet av beroendevård och har arbetat med personer som har stora svårigheter med känsloreglering. Camillas fokus är att ge människor bra förutsättningar att förstå sig själva bättre och ge ett professionellt och tydligt underlag då det efterfrågas i skola eller yrkesliv.

På Moment arbetar Camilla med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna och barn från 7 år samt föräldrastöd.

Babe Strömberg

Babe Strömberg

Licensed psychologist

×
Babe Strömberg

Babe Strömberg

Licensed psychologist

Babe är leg psykolog och på Moment jobbar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Babe har lång och bred erfarenhet av att hjälpa personer med autism och har arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen, BUP och som skolpsykolog. Hon är även utbildad vid Division TEACCH, i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autismspektrumtillstånd.

Farzaneh Pournasiri

Farzaneh Pournasiri

Licensed psychologist

×
Farzaneh Pournasiri

Farzaneh Pournasiri

Licensed psychologist

Farzaneh är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Hon har en bred erfarenhet av kliniskt arbete med neuropsykiatriska utredning och behandling av barn och vuxna. Farzaneh har tidigare arbetat på BUP och barnmedicin. Inom rättspsykiatri har hon arbetat med utredning och behandling av vuxna med olika psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik. Farzaneh har också erfarenhet av konsultation, handledning och utbildning.

På Moment arbetar Farzaneh med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet hos vuxna och barn från två år, samt med föräldrastöd.

Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Licensed psychologist

×
Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Licensed psychologist

Jenny är leg psykolog och vidareutbildad i Compassion-fokuserad terapi och KBT för trauma. På Moment träffar Jenny vuxna patienter, både de som kommer till oss via försäkringsbolag och de som söker privat.

Jill Sjölund

Jill Sjölund

Licensed psychologist

×
Jill Sjölund

Jill Sjölund

Licensed psychologist

Jill har bred erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna. På Moment hjälper Jill vuxna som lider av bland annat depression, olika ångestsyndrom, beroende, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. Jill har även gedigen erfarenhet av utredning och behandling av ADHD. Tidigare har hon arbetat inom allmänpsykiatrin och beroendevården.

Johan Stake

Johan Stake

Licensed psychologist

×
Johan Stake

Johan Stake

Licensed psychologist

Johan är legitimerad psykolog med specialiserade kunskaper om psykologisk behandling för barn och unga, samt föräldrastöd vid bråk och trots. Han har även flerårig erfarenhet av anpassning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På Moment träffar Johan familjer med barn och ungdomar som besväras av ångest, tvång, ilska, depression, stress, magbesvär, sömnsvårigheter eller relationssvårigheter. Johan jobbar också med handledning.

Johan är utbildad vid Karolinska institutet och har jobbat inom både primärvård och specialistpsykiatri. Till hans vidareutbildningar hör KOMET föräldraprogram för föräldrar till barn med trots, Coolkids behandling för barn med ångest, samt exponeringsbaserad KBT för funktionella magsmärtor. Han har även många års erfarenhet av att själv arbeta med mindfulness och medkänsla. Johan erbjuder vid behov kontakt på engelska.

Lucinda Ernst-Barnard

Lucinda Ernst-Barnard

Psychologist intern (PTP)

×
Lucinda Ernst-Barnard

Lucinda Ernst-Barnard

Psychologist intern (PTP)

Lucinda har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin samt inom vuxenpsykiatrin som både psykologkandidat och psykologassistent. Lucinda har gått Psykologprogrammet på Stockholms Universitet (KBT inriktning).
På Moment Psykologi arbetar Lucinda med psykologisk behandling och rådgivning för barn och unga vuxna.

Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Business support and administration

×
Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Business support and administration

Mia har över 15 års gedigen erfarenhet inom vårdadministration, med befattningar inom reception, backoffice och olika koordinerande roller.

Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Business support and administration

×
Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Business support and administration

Irina har en bakgrund inom affärsjuridik samt inköp och administration. På Moment bokar och tar hon emot besökare, sköter löpande administration och ansvarar för bokning av NP-utredningar.

Maria Pettersson

Maria Pettersson

Business support and administration

×
Maria Pettersson

Maria Pettersson

Business support and administration

Maria har en gedigen bakgrund inom vårdadministration. På Moment tar hon emot besökare, arbetar back office och bokar in bland annat försäkringsklienter och första linjen-patienter.

Katarina Pyykkö

Katarina Pyykkö

Business support and administration

×
Katarina Pyykkö

Katarina Pyykkö

Business support and administration

Katarina är medicinsk sekreterare och arbetar bland annat med Moments försäkringsklienter. Katarina har många års erfarenhet av patientkontakt, administration och IT-arbete, från sina tidigare arbetsplatser på akutmottagning och vårdcentraler.