Alexandra-Arnberg.jpg

Alexandra Arnberg

CEO and operations manager

×
Alexandra-Arnberg.jpg

Alexandra Arnberg

CEO and operations manager

Alexandra is the founder of Moment. She is a licensed psychologist, a specialist in clinical psychology, and a licensed psychotherapist (CBT). Nowadays, she leads and develops the operation and focuses on quality issues. Prior to founding and leading Moment, she was a manager for a neuropsychiatric specialist unit. She has also worked in child and youth psychiatry, adult psychiatry, primary care, and in a child and adolescent medical clinic.

Annette Enström

Annette Enström

Unit manager (acting)

×
Annette Enström

Annette Enström

Unit manager (acting)

Annette has 25 years of experience as a manager in the health industry. In the past years, she has worked with large development and change management assignments. Annette has previously worked as COO, HR manager, business manager, regional manager, regional director and marketing manager. Annette is deeply committed to the well being of her fellow humans and aims to contribute to the mental health of our clients and patients.

Sofie-Bergling-1.jpg

Sofie Bergling

Unit manager

×
Sofie-Bergling-1.jpg

Sofie Bergling

Unit manager

Sofie har utbildning inom klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi och statistik. Hon har internationell examen från Goldsmiths University London samt Köpenhamns universitet och har erfarenhet att arbeta med kris och trauma i Sri Lanka. Hon är även utbildad i föräldrastödsprogrammet Komet.

Under sina år på Moment har Sofie arbetat med neuropsykiatriska utredningar av ADHD, autism och psykiatrisk differentialdiagnostik. Hon har tagit emot  patienter för bland annat ångest, depression, tvång, sömnstörningar och utmattningssyndrom. Hon har jag deltagit i forskningsprojekt på Karolinska institutet, varit utlånad till flera vårdcentraler, ansvarat för skolområdet, verkat som skolpsykolog, handledarutbildat, varit tillförordnad enhetschef i Malmö och har tillsammans med en kollega hållit föräldrastödsutbildningar.

DSC08184-M.jpeg

Caroline de Visscher

MD, PhD, specialist in child and adolescent psychiatry

×
DSC08184-M.jpeg

Caroline de Visscher

MD, PhD, specialist in child and adolescent psychiatry

Caroline är leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri och Med. Dr. i klinisk neurovetenskap. Hon har en gedigen erfarenhet av autism och ADHD hos barn och unga. I sin yrkesbakgrund har Caroline arbetat med patienter med barnpsykiatrisk och neuroinflammatorisk sjukdom, både på barnsjukhus och inom öppenvården. Caroline har mångårig erfarenhet av att utveckla vård och forskning för patienter i gränslandet mellan psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd.

På Moment är Caroline medicinskt ledningsansvarig läkare. Utöver arbete med vårdrutiner och patientsäkerhet arbetar Caroline kliniskt med neuropsykiatriska utredningar och med uppföljning av patienter med neuropsykiatriska tillstånd. Caroline tar emot barn och unga 0-19 år för rådgivning, bedömning, medicinsk behandling eller intygsskrivning.

DSC07942-copy-M.jpeg

Amanda Stålhandske

MD, specialist in child and adolescent psychiatry

×
DSC07942-copy-M.jpeg

Amanda Stålhandske

MD, specialist in child and adolescent psychiatry

Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

MD, specialist in psychiatry

×
Mathias-Sjoberg-w.jpg

Mathias Sjöberg

MD, specialist in psychiatry

På Moment arbetar Mathias som specialistläkare inom psykiatri och genomför neuropsykiatriska utredningar av ungdomar och unga vuxna. Mathias har arbetat som överläkare inom flera verksamheter, däribland på Maria Ungdom som ansvarig överläkare för akuten och slutenvården, på Danderyds sjukhus inom den psykiatriska slutenvården samt på en psykiatri- och beroendemottagning inom den offentliga vården. Mathias tar emot ungdomar och unga vuxna 17-25 år för rådgivning, bedömning, medicinsk behandling eller intygsskrivning.

Jessica-Bergkvist-webb-500x500-1.jpeg

Jessica Bergkvist

Nurse, specialist in psychiatry

×
Jessica-Bergkvist-webb-500x500-1.jpeg

Jessica Bergkvist

Nurse, specialist in psychiatry

Jessica har 28 års erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin och har arbetat med barn-, vuxen-, äldre- och rättspsykiatri samt inom Beroendecentrum. På Moment hjälper Jessica våra barnpatienter med bland annat uppföljning av medicinering och deras föräldrar med stöd.

Fredrika-Sader_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Fredrika Säde

Licensed psychologist

×
Fredrika-Sader_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Fredrika Säde

Licensed psychologist

Fredrika arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt rådgivning och behandling med inriktning KBT för ungdomar och vuxna. I sin yrkesbakgrund inom allmänpsykiatrin har hon arbetat med bedömning och behandling av olika former av psykisk ohälsa såsom ångest, oro, depression, posttraumatisk stress, tvång, ätstörningar och personlighetssyndrom. Fredrika har också flera års erfarenhet av behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) för behandling av mer komplexa problem med känslor, relationer och självdestruktiva beteenden. Fredrika har psykologexamen från Uppsala universitet och har tidigare även arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården. Hon engageras av allas rätt till evidensbaserad behandling och har också fördjupat sig inom arbete mot våld i nära relationer.

Axel-Hellenius-webb-500x500-1.jpeg

Axel Hellenius

Licensed psychologist

×
Axel-Hellenius-webb-500x500-1.jpeg

Axel Hellenius

Licensed psychologist

Axel är legitimerad psykolog och har sin examen från Psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Han har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin, både inom utredning och behandling. På Moment arbetar Axel med neuropsykiatriska utredningar, med tonåringar från 15 år och uppåt samt vuxna.

Hanna-500x500-1.jpeg

Hanna Widström

Licensed psychologist

×
Hanna-500x500-1.jpeg

Hanna Widström

Licensed psychologist

Hanna arbetar med behandling, rådgivning och neuropsykiatriska utredningar gentemot såväl barn och unga som vuxna. Hanna har psykologexamen från Karolinska institutet och är utbildad inom både KBT och behandlingsmetoden Unified Protocol (UP). Hanna har som person en mjuk framtoning och ett stort engagemang för sina klienter. Hanna erbjuder och är van vid arbete på engelska.

Helen-Infeldt-webb-500x500-1.jpeg

Helen Infeldt

Licensed psychologist

×
Helen-Infeldt-webb-500x500-1.jpeg

Helen Infeldt

Licensed psychologist

Helen har mångårig erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av vuxna inom flera olika vårdnivåer. Helen har arbetat med minnesutredningar, neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumtillstånd samt med KBT-behandling för depression, ångesttillstånd, sömnbesvär, relationsproblem, stress/utmattning mm. Helen har psykologexamen från Stockholms universitet.

Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Licensed Psychologist

×
Johanna-Bengtsson-w.jpg

Johanna Bengtsson

Licensed Psychologist

Johanna arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna, neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt har skoluppdrag. Hon arbetar främst med KBT-baserad behandling och har gedigen erfarenhet av att behandla bland annat stressrelaterade besvär, depression, ångesttillstånd, kriser, sorg och konflikthantering och har arbetat med föräldrastöd/träning. Johanna har tidigare även arbetat som ekonom med bland annat marknadsföring.

Lovisa-Schill_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Lovisa Schill

Licensed psychologist

×
Lovisa-Schill_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Lovisa Schill

Licensed psychologist

Lovisa har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård (mödra- och barnhälsovård). Hon har stor erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med olika typer av neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar samt med behandling och föräldrastöd.

Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwartz

Licensed psychologist, licensed psychotherapist

×
Nina-Schwarz-w.jpg

Nina Schwartz

Licensed psychologist, licensed psychotherapist

Nina är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. På Moment arbetar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. I mötet med sina patienter har hon ofta stor glädje av sina språkkunskaper i ryska och mandarin. Nina har tidigare arbetat inom BUP, varifrån hon har mångårig erfarenhet av behandling och utredning av barn i alla åldrar. När det gäller yngre barn har Nina arbetat mycket med samspel och anknytning.

Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman-Boye

Licensed psychologist

×
Tove-Hultman-Boye.jpg

Tove Hultman-Boye

Licensed psychologist

På Moment arbetar Tove med behandling av tonåringar, unga vuxna och vuxna samt håller i handledaruppdrag. Hon har verkat som psykolog under tolv år och har arbetat mycket med små barn med autism på habiliteringen på Autismcentrum. Under de senaste åren har Tove arbetat med metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy – i samband med behandling av smärta och utmattning hos vuxna. Tove har ett förflutet som sångerska, främst inom opera och klassiskt, och sjunger nuförtiden både jazz och i kammarkör samt spelar folkmusik på fiol.

Victor-Backstrom_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Victor Bäckström

Licensed psychologist

×
Victor-Backstrom_Moment-Psykologi-500x500-1.jpeg

Victor Bäckström

Licensed psychologist

Victor har i sin yrkesbakgrund främst arbetat med utbildning inom skola, samt med neuropsykologisk utredning av vuxna inom allmänpsykiatrisk öppenvård. På Moment tar han emot såväl barn som vuxna för bedömning, behandling och neuropsykologisk utredning.

Camilla Palmgren

Camilla Palmgren

Licensed psychologist

×
Camilla Palmgren

Camilla Palmgren

Licensed psychologist

Camilla är leg psykolog och arbetar med bedömning och utredning av neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Hon har en bred bakgrund inom specialistpsykiatrin och har arbetat med utredning och behandling av både barn och vuxna. Camilla har även yrkeserfarenhet av beroendevård och har arbetat med personer som har stora svårigheter med känsloreglering. Camillas fokus är att ge människor bra förutsättningar att förstå sig själva bättre och ge ett professionellt och tydligt underlag då det efterfrågas i skola eller yrkesliv.

Babe Strömberg

Babe Strömberg

Licensed psychologist

×
Babe Strömberg

Babe Strömberg

Licensed psychologist

Babe är leg psykolog och på Moment jobbar hon med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Babe har lång och bred erfarenhet av att hjälpa personer med autism och har arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen, BUP och som skolpsykolog. Hon är även utbildad vid Division TEACCH, i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autismspektrumtillstånd.

Farzaneh Pournasiri

Farzaneh Pournasiri

Licensed psychologist

×
Farzaneh Pournasiri

Farzaneh Pournasiri

Licensed psychologist

Farzaneh är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin där hon arbetat med bedömning och utredning av små barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD och autismspektrumstörning. Hon har också erfarenhet av konsultation, handledning och utbildning liksom erfarenhet av utredning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser/sjukdom inom barnneurologi. Under de senaste åren har hon arbetat inom rättspsykiatri med utredning och riskbedömning av vuxna med olika psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik.

Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Licensed psychologist

×
Jenny-Killgrenw.jpg

Jenny Killgren

Licensed psychologist

Jenny är leg psykolog och vidareutbildad i Compassion-fokuserad terapi och KBT för trauma. På Moment träffar Jenny unga vuxna patienter, både de som kommer till oss via försäkringsbolag och de som söker privat.

Jill Sjölund

Jill Sjölund

Licensed psychologist

×
Jill Sjölund

Jill Sjölund

Licensed psychologist

Jill är leg psykolog och arbetar med behandling av unga vuxna. Hon har tidigare arbetat inom den allmänna psykiatrin och på Beroendecentrum. Jill har en bakgrund som journalist och har bland annat arbetat som chef inom media.

Johan Stake

Johan Stake

Licensed psychologist

×
Johan Stake

Johan Stake

Licensed psychologist

Linnea Flank

Linnea Flank

Licensed psychologist

×
Linnea Flank

Linnea Flank

Licensed psychologist

Linnea är legitimerad psykolog med erfarenhet av psykologiskt arbete med både barn och vuxna. På Moment jobbar Linnea med KBT för vuxna patienter med depression, stress, oro och olika ångestbesvär. Linnea har tidigare arbetat på digital vårdcentral samt inom barnhabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin.

Bahar Ahmadi

Bahar Ahmadi

Licensed psychologist

×
Bahar Ahmadi

Bahar Ahmadi

Licensed psychologist

Bahar är leg psykolog och hjälper våra patienter med behandling av bland annat ångest, stress och nedstämdhet. Bahar har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin och ätstörningsvården.

Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Business support and administration

×
Mia-Peltomaki-w.jpg

Mia Peltomäki

Business support and administration

Mia har 16 års gedigen erfarenhet inom vårdadministration, med befattningar inom reception, backoffice och olika koordinerande roller.

Sofi Nilsson

Sofi Nilsson

Business support and administration

×
Sofi Nilsson

Sofi Nilsson

Business support and administration

Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Business support and administration

×
Irina-Popova.jpg

Irina Popova

Business support and administration

Irina har en bakgrund inom affärsjuridik samt inköp och administration. På Moment bokar och tar hon emot besökare, sköter löpande administration och ansvarar för bokning av NP-utredningar.

Maria Pettersson

Maria Pettersson

Business support and administration

×
Maria Pettersson

Maria Pettersson

Business support and administration

Maria har en gedigen bakgrund inom vårdadministration. På Moment tar hon emot besökare, arbetar back office och bokar in bland annat försäkringsklienter och första linjen-patienter.

Katarina Pyykkö

Katarina Pyykkö

Business support and administration

×
Katarina Pyykkö

Katarina Pyykkö

Business support and administration

Katarina är medicinsk sekreterare och arbetar bland annat med Moments försäkringsklienter. Katarina har många års erfarenhet av patientkontakt, administration och IT-arbete, från sina tidigare arbetsplatser på akutmottagning och vårdcentraler.