Läkarbesök – bedömning, rådgivning och behandling

Varför ska jag gå till en psykiatriker?

En psykiatriker är en legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. En psykiatriker har en medicinsk förståelse för psykiska sjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt mental och kroppslig ohälsa.

Eftersom psykiska störningar ibland beror på underliggande kroppsliga sjukdomar, gör psykiatrikern en utredning för att utesluta eller bekräfta sådana sjukdomar. Som läkare kan de förskriva läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör.

På Moment Delphi får du hjälp med tidiga insatser. Genom att börja tidigt finns goda möjligheter att vända problematiken och stora vinster att göra ur ett livsperspektiv.

Boka själv via webbokning Ring 08-533 315 43

Om du vill veta mer innan du bokar, ring gärna. Telefontid kl. 8-12.

Vad får jag hjälp med?

  • Rådgivning
  • Bedömning av psykiatriska tillstånd
    t.ex. ADHD, autism, depression, ångest, tvångssyndrom, tics, ätstörning, sömnstörning och misstänkt immunpsykiatriska tillstånd
  • Endast för barn och unga i Stockholm – Medicinsk behandling/läkemedelsförskrivning
    t.ex. ADHD-medicinering, antidepressiv medicinering och läkemedel för sömnreglering
  • Intygsskrivning (till t.ex. Försäkringskassan eller Transportstyrelsen)
  • Rekommendationer om vidare vård och insatser
  • Remiss till andra specialistenheter och vårdinstanser

Hur går ett besök till?

Första gången du kommer till oss kallas för ett nybesök. Du bokar in ett nybesök hos läkare för rådgivning, bedömning eller medicinsk behandling. Du väljer om du vill boka hos specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri (0-19 år) eller vuxenpsykiatri (17+ år).

Vid ett nybesök kommer vi överens om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Om du har önskemål om läkemedelsförskrivning eller intyg är det läkaren som bedömer om det är lämpligt.